Erik Haks

Ik heb mezelf lang niet begrepen en door de tijd groeide de noodzaak om gehoor te geven aan een innerlijke roep. Ik wilde begrijpen hoe “het” werkt. Leerde loslaten, in mij waar te nemen (voelen) en het proces zijn werk te laten doen. Met deze drive heb ik een diep begrip ontwikkeld van de dynamiek in mij als mens. Een universeel principe dat doorwerkt in onszelf en organisaties. Het begon op bedrijfs- en procesmatig niveau en gaande weg leerde ik over mijzelf en hoe ik daar mee om wilde gaan. Nu wetend waarom het veranderen van een organisatie en het mobiliseren van mensen vaak zo weerbarstig is.

Mijn leiderschap gaat over ontspannen en dienstbaar op het raakvlak van mijzelf, de ander en het resultaat staan om daarna pas te handelen. Hiervoor heb ik eerst leiderschap leren nemen over deze dualiteit in mijzelf. Ik neem waar wat er voor het gewenste resultaat nodig is en houdt maat tussen de gewenste snelheid en dat wat nodig is om de mensen te motiveren zélf hun leiderschap te nemen.

De oorsprong ligt verankert in mijn solide en rationele opvoeding en technologische opleiding; resultaatgericht, analytisch en van “het is”. Een meegegeven conditionering die me veel heeft gebracht én waar ik me ook tegen heb verzet. In de afgelopen ca. 15-20 jaar heb ik mijn authentieke intuïtieve vermogen de ruimte leren geven. Leren werken met mijn overzicht, verbindend en vertrouwend op de kracht van het proces. In dit pijnlijke proces vond ik mijzelf terug: doorleefd, veelzijdig met een drijfveer om anderen en/of organisaties op hun reis te ondersteunen.

Ratio & Spiritualiteit

Ik heb Chemische Technologie aan de Technische Universiteit in Delft gestudeerd. Gestart als proces-engineer en trouble-shooter wist ik vanaf week één dat mijn studie een goede basis is én dat ik het ambacht nog moest leren. Fabrieken ontwerpen, opstarten en internationale ervaring volgde en zo bouwde ik een solide technologisch en procesmatig fundament dat vandaag aan de dag nog steeds van waarde is.

Eind jaren negentig kreeg ik de kans in mijn eerste leidinggevende rol, haalde een postacademische opleiding bestuurs- en bedrijfskunde en vervulde een projectleiders rol in een groot reorganisatie project. Een jaar Supply Chain en Strategie consultancy volgde. Mijn vormkracht helder. Ik miste het daadwerkelijk realiseren van het beloofde potentieel. Van 2001 tot ca. 2014 heb ik voornamelijk operationele directie rollen vervuld in situaties waarin het realiseren van veranderingen de rode draad vormde. Een tijd waarin ik een diepgaande kennis en ervaring opdeed met de weerbarstigheid die operationele- en veranderprocessen kenmerkt, mijn persoonlijk leiderschap én ook vastliep.

Om hier antwoord op te geven heb ik mij in de afgelopen 15 jaar door middel van opleidingen als Professionele Communicatie bij Phoenix Opleidingen, Systemisch Werken, een trainersopleiding en energiewerk intensief geschoold in mijn eigen leiderschap. Een aantal bijzondere ervaringen op en over de grens van mijn dag-bewustzijn hebben geleid tot diep besef van de werking van mijn eigen conditionering en wat er mogelijk is als ik mezelf hier vrij van maak. Het heeft in elk geval meer rust, vertrouwen een groter gevoel van geluk opgeleverd.

Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft gemaakt dat mijn innerlijk weten in balans is gekomen met mijn rationele meer inhoudelijke talenten. Een gelijkwaardig sparring partner voor jou en organisaties.

Topaz Solutions

De naam Topaz Solutions verbindt onze alledaagse uitdagingen met mijn passie. Het op een doelgerichte manier realiseren van resultaat waar we gelukkig van worden. De werking die wordt toegedicht aan het halfedelsteen Topaas sluit hier op aan.

Topaas is een zonnige steen die op een menselijk manier ontwikkeling en (zelf) verwezenlijking stimuleert. Het helpt doelen te stellen en om die doelen te bereiken. Dit past bij mij en dit is ook wat veel mensen en organisaties nastreven.

De steen helpt je je weg te vinden. Te volgen. Te vertrouwen op je eigen bron aan kennis en wijsheid die altijd aanwezig is. Ik wil graag helpen die bron aan kennis en wijsheid in organisaties en mensen te ontsluiten zodat de resultaten ook duurzaam van aard zullen zijn. En de grap: was dit ook precies wat ik de afgelopen jaren eerst zelf te leren had.

Topaas bevordert empathie, openheid, zorgvuldigheid, waarheid, vreugde en voorspoed. Waarden die bij mij passen én tegelijkertijd die ik graag bij anderen ontmoet.

Topaz Solutions omdat de oplossing maar al te vaak zo eenvoudig en dichtbij te vinden is.