Vormloos

Veranderprocessen gaan over loslaten van bestaande denkkaders, handelingswijzen en het met elkaar vinden van nieuwe vorm. Het met elkaar maken van een reis langs de essentie, het “waartoe” zodat het nieuwe – gebouwd op het bestaande – zich kan openen.

Deze reis kent Erik zelf ook en heeft hem gemaakt tot een veelzijdig professional voor doelgerichte transformatie- en samenwerkingsvraagstukken.

Hierbij kunt u denken aan vraagstukken waarin de menselijke factor een doorslaggevend element is voor het realiseren van het gewenst resultaat:

 • Supervisie | coaching voor jezelf of je medewerkers waarin levens- of leiderschapsvragen centraal staan

 • Begeleiden van transformatieprocessen, zoals strategie-, organisatie- en teamontwikkeling, procesverbetering en de bijbehorende implementatietrajecten

 • Mobiliseren van het potentieel als direct leidinggevende of programmamanager door richting te geven, structuur aan te brengen en verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang en resultaat

Het potentieel van Erik Haks komt het best tot uiting als hij wordt uitgenodigd om mee te luisteren en duiding en richting mag geven aan wat er zich aandient. Dit kan 1 op 1 zijn maar ook in een multidisciplinaire omgeving op het raakvlak van mensen, processen en realisatie vraagstukken. Een rol waarin met elkaar toegewerkt wordt naar relevante prestatieverbeteringen met energieke mensen die het zelf kunnen.

Ervaring met…

Diepgaande (persoonlijke) ervaring met:

 • Persoonlijk leiderschap (Systemisch Werk, NLP, SD)

 • Hoe onze mentale conditionering in de weg kan zitten voor werkelijke vernieuwing en hoe daar mee om te gaan

 • Procesbegeleiding van doelgerichte samenwerkingsvraagstukken

 • Verander- en transformatieprocessen organiseren en leiden

 • Leiderschap ontwikkeling binnen organisaties

 • Continue procesverbetering

 • Investerings- en technologieportfolio’s, masterplannen of roadmaps

 • Crisis management

 • (Internationale) Operationele eindverantwoordelijkheid op COO / Plant Management niveau

Keywords:
Samenwerken | Mensen | Bedrijfsprocessen | Strategie | Implementatie | Operations | Quality | Technologie | Leadership | Houding & Gedrag | Senior Manager | Executive | Coach | Programma | Interim | Systemisch Werk | NLP | Spiral Dynamics | de Ego-valkuil | Voelen |