Unfolding  Potential

Topaz Solutions (Erik Haks) helpt mensen en organisaties de weg te vinden in het verwezenlijken van hun ambities. Hij helpt met het stellen van de juiste doelen en het realiseren ervan. Door te luisteren en de bron aan kennis en wijsheid in organisaties en mensen te ontsluiten. Of het nu uw organisatie, team of uzelf betreft de weg wordt samen gevonden en het resultaat komt door de samenhang vaak verrassend snel tot stand. Als coach, procesbegeleider of in een directe leiderschapsrol.

De essentie van blijvend resultaat is dat mensen zelf de weg gaan zien en daar naar gaan handelen. Soms is daar een andere manier van kijken óf luisteren voor nodig. Een manier van kijken óf luisteren die vrij is van wat we gewend zijn. Erik Haks hoort. Hij overziet het geheel en onderscheidt.

Als coach of begeleider is hij instaat om duiding te geven en je te laten zien waar je je bevindt. Je bent vervolgens zelf instaat te kiezen welke stap je maakt.

Als leidinggevende of adviseur opent hij een weg voor het potentieel in het team en de organisatie. Hij doet dit door de manier van samenwerken te verbinden met de concrete doelen. Het gewenste resultaat komt door de samenhang vaak verrassend snel tot stand.

Erik Haks geeft richting en neemt zo nodig verantwoordelijkheid voor de implementatie. Een resultaat komt op daadkrachtige en zorgvuldige manier tot stand.